עמוד הבית

אנו ב”מנגטיב לפוזיטיב” פיתחנו מודל ייחודי לעבודה בקבוצות בשיטת פוטותרפיה. פוטותרפיה היא אחת משיטות הטיפול המגוונות בתחום הטיפול בהבעה ויצירה. השיטה מאפשרת למשתתפים בקבוצה להביע את עצמם באמצעות צילום ותצלום.

הצילום והתצלום משמשים בסדנאות הפוטותרפיה של “מנגטיב לפוזיטיב” כלים להבעה, הם מאפשרים להעמיק תובנות ומעודדים צמיחה אישית. 

הצילום, כה נגיש ומוכָּר, ממסגר מציאות של חלקי שנייה ומאפשר למשתתפים בקבוצה להתבונן בדברים מנקודת מבטם הייחודית ולהביע בשעת הצילום את הלך רוחם הרגשי. יתרה מזו, בסדנאות נעשה שימוש בתצלומים השלכתיים מגוונים ובתמונות מאלבום המשפחה.
במהלך הסדנאות אנו לומדים לדבר בשפת הצילום ולהבין אותה. שפה זו מעשירה את עולמנו הקונקרטי ברבדים נוספים.
מאחר שהתמונות משמשות בסדנאות הפוטותרפיה של “מנגטיב לפוזיטיב” אמצעי תקשורת ולא כלי אמנותי, המשתתף אינו צריך להיות בעל הכשרה כלשהי בצילום, והסדנאות מתאימות למגוון רחב של אוכלוסיות.

פעם אחר פעם אנו עדוֹת לכוחם של הצילום והתצלום וליכולתם לשמש כלים המאפשרים למשתתפים בסדנה לבחון גבולות, להרחיב את דרך הסתכלותם על חייהם ועל העולם שסביבם, לבחור, להאיר סיטואציות שונות בחייהם ולשלוט בהן, לחבר בין רגש לאובייקט, להתבונן בעבר ולהתחבר להווה. להעצים!

home
home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *