סדנאות פוטותרפיה

סדנאות הפוטותרפיה של “מנגטיב לפוזיטיב” נבנות בהתאם לציפיות, למטרות וליעדים של מזמין הסדנה ובהתחשב בצורכי הקבוצה.
הסדנאות מתאימות לחתך אוכלוסייה רחב ומבוססות על כלי נגיש ופופולרי – המצלמה! המצלמה הפכה להיות חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום שלנו. העידן שאנו חיים בו הוא עידן ויזואלי, מן התמונות שאנו מסדרים באלבום המשפחה ועד שלטי חוצות. הצילום והתצלום משמשים בסדנאות הפוטותרפיה כלים להבעה אישית, ולכן אין הם מצריכים יכולות טכניות, פיזיות או אמנותיות.

נוסף על היתרונות של הטיפול הפרטני, לפוטותרפיה הקבוצתית יתרונות נוספים. הקבוצה מאפשרת לכל אחד מאתנו להרגיש שהוא “לא לבד”, לחוש אמפתיה והזדהות. הקבוצה תומכת ביחיד ומעניקה לו כוח. מעצם היותה של הקבוצה מיקרוקוסמוס של החיים בחוץ היא מאפשרת לנו להרחיב את דרך הסתכלותנו על עצמנו ועל העולם, ובכך עוזרת לנו להתמודד טוב יותר עם דילמות ועם מצבי חיים שונים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *