סדנאות פוטותרפיה ארוכות טווח

“מנגטיב לפוזיטיב” מציעה סדנאות פוטותרפיה ארוכות טווח, הנבנות בהתאם לציפיות, למטרות וליעדים של מזמין הסדנה ועל פי צורכי הקבוצה. הסדנאות הן בנות עשרה מפגשים לפחות, הנערכים אחת לשבוע. הקבוצה סגורה, כלומר משתתפיה קבועים, והיא מונה בין שישה לשנים עשר משתתפים.

במפגשים נעשה שימוש בשלושה אמצעי הבעה מרכזיים:

צילום – הצילום מציע לנו לעבוד בדרך שהיא לאו דווקא מילולית, ולעתים דווקא בה מתממשות הציפיות והמטרות שנקבעו. המצלמות הן חלק בלתי נפרד מן המפגשים, ונעשה בהן שימוש מגוון. המצלמה מקנה למשתתפים ביטחון, עוזרת להם להגדיר גבולות ולשלוט, ואף מעצימה, גורמת לתחושת גאווה – “אני יכול!” “אני יכולה!”.

תצלום – התצלום מעורר רגשות, תחושות, זיכרונות, מחשבות, ואפילו ריחות ותחושות פיזיות אחרות. במפגשים מוצעים למשתתפים תצלומים מסוגים שונים: תצלומים השלכתיים, תצלומים שהם פרי יצירתם של המשתתפים, תצלומי משפחה וגם תצלומים שצילמנו אנו המנחות במהלך המפגשים.

מגוון חומרים – על מנת להעשיר ולהעמיק את התהליך משולבים במפגשים גם טקסטים ספרותיים וחומרי יצירה אמנותיים מגוונים.

בסדנאות הפוטותרפיה עובר כל משתתף תהליך אישי, אך יש משמעות רבה גם להיותו חלק מקבוצה. הקבוצה נותנת תחושה של יחד, מאפשרת לכל משתתף להרגיש שהוא לא לבד, מציעה סביבה אמפתית ותומכת שמעניקה כוח ליחיד. מעצם היותה של הקבוצה מיקרוקוסמוס של החיים בחוץ היא מאפשרת להרחיב את דרך ההסתכלות על דילמות ועל מצבי חיים שונים.

הסדנאות מתאימות לקבוצות ולמוסדות שונים: מוסדות טיפוליים, מוסדות שיקומיים, מוסדות חינוך, מרכזי רווחה, מתנ”סים, מרכזי העשרה, מרכזי יום, סטודנטים, צוותי טיפול ועוד.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *