פוטותרפיה בחברות וארגונים

אנו בחברת מנגטיב לפוזיטיב מציעות מודל ייחודי לליווי תהליכים תוך-ארגוניים בעזרת כלי חדשני ויצירתי: הפוטותרפיה.

הפוטותרפיה עושה שימוש בצילום ובתצלום ככלים להבעה אישית, לפיתוח יצירתיות בעבודה, לגיבוש והעצמה. הפוטותרפיה מאפשרת העלאה ועיבוד של תכנים לצד העמקה של תובנות וצמיחה אישית.
הפוטותרפיה מאפשרת למשתתפים בקבוצה להתבונן בדברים מנקודת מבטם הייחודית, ובה בעת להיחשף לנקודת מבטו של האחר. הפוטותרפיה מעודדת הטמעת תהליכים ברבדים אישיים, צוותיים וכלל-ארגוניים באופן חוויתי, ממוקד ומכוון מטרה.

הסדנאות נבנות בהתאם לציפיות, למטרות וליעדים שמציב הארגון, ומתוך התחשבות בצורכי הקבוצה.

הסדנאות שלנו נועדו לענות על מטרות ארגוניות שונות:
גיבוש ועבודת צוות | ליווי של תהליכי שינוי בארגון | יצירת סינרגיה בתוך יחידה ובין יחידות
תקשורת בין-ארגונית | פתרון קונפליקטים | פרישה לגמלאות

ניתן להתאים סדנה ייחודית לכל ארגון על פי מטרותיו.

מאחר שהצילום והתצלום משמשים בסדנאות שלנו אמצעי תקשורת ולא כלי אמנותי, המשתתף אינו צריך להיות בעל הכשרה כלשהי בצילום.

פעם אחר פעם אנו עדוֹת לכוחם של הצילום והתצלום וליכולתם לשמש כלי עבודה גם בארגונים. הפוטותרפיה מאפשרת לעובדים המשתתפים בסדנה להרחיב אתדרך הסתכלותם על חייהם המקצועיים, להבין סיטואציות שונות ולשלוט בהן, להתבונן בעבר, להתחבר להווה ולתכנן תכניות לעתיד. להעצים!
כי עובד מרוצה מביא לתוצאות עסקיות טובות יותר!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *